SKEPIK SZKOLNY "KWADRANSIK"

Sklepik szkony „Kwadransik”

Nauka, praca, zabawa

Od 10 lat w Szkole Podstawowej Nr 213 im. Ireny Sendlerowej działa sklepik szkolny „KWADRANSIK”. W codzienne dyżury, pod opieką wychowawców, zostali zaangażowani uczniowie z niepełnosprawnościąintelektualną w stopniu umiarkowanym.

Głównym zadaniem sklepiku szkolnego jest:

  • stwarzanie naturalnych sytuacji umożliwiających kształtowanie umiejętnościplanowania, dokonywania zakupów,
  • nauka gospodarowania pieniędzmi w stopniu odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczniów,
  • umożliwienie nabywania na terenie szkoły podstawowych przyborów szkolnychi produktów spożywczych uzupełniających codzienne posiłki.

Systematyczny udział uczniów wdyżurach ma pozytywny wpływ na kształtowanie w nich poczucia obowiązkowości oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości. Pomaga w nawiązywaniu prawidłowych relacji z klientami (rówieśnikami i osobami dorosłymi).

Uczniowie w praktyce zdobywająumiejętności i wiadomości, które w przyszłości pozwolą im być zaradnymi w życiu codziennym oraz postrzegać siebie jako niezależne osoby.

Skip to content