ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica

Świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 213 funkcjonuje w godzinach 7:00-17:00 zapewniając opiekę wszystkim uczniom szkoły podstawowej.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, relaksu, działalności kreatywnej i zaspokojenie potrzeb: bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych.

W świetlicy organizowane są dla uczniów różne formy aktywności, które uwzględniają ich potrzeby rozwojowe, edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne, w szczególności: zajęcia rozwijające pasje, zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny, m.in. aktywność ruchową na świeżym powietrzu, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne oraz pomoc nauczyciela w odrabianiu lekcji przez dzieci.

Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze oraz ruchowe, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Uwrażliwiamy wychowanków na los innych zachęcając do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywno-społecznych. Ważnym elementem są również działania proekologiczne realizowane w ramach programów ekologicznych.

W naszej świetlicy nie brakuje również różnego rodzaju konkursów, imprez okolicznościowych, a przede wszystkim świetnej i bezpiecznej zabawy.

Nad wszystkim czuwają:

  • Hanna Kosior – kierownik
  • Renata Kamieńska
  • Jowita Lech-Narewska
  • Jolanta Magowska
  • Anna Kmieć

Nasze działania można śledzić na świetlicowym FB

https://www.facebook.com/%C5%9Awietlica-SPS-213-100400461620198

Uczniów

Nagrody i medale

Absolwentów

Darczyńców

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 213

tel.: (22) 620 39 31
faks: (22) 620 39 31
e-mail: administracja.sp213@eduwarszawa.pl

ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa

 

Skip to content